Oceňovanie stavieb

Ponúkame služby v oblasti rozpočtovanie - oceňovanie stavebných prác, výrobných kalkulácií, tvorbu R položiek v rámci TOV, realizujem konkrétne rozpočtárske práce HSV a PSV, používame program Cenkros plus.

Ponuka klientom
• Oceňovanie projektov,
• rozpočtovanie stavieb,
• spracovanie stavebných rozpočtov,
• oceňovanie stavebných prác,
• výpočet celkových nákladov stavby.

kros
Pri oceňovaní stavieb používam softvér CENKROS plus od firmy Kros a.s.

CenkrosPlus je softvér pre kvalitné oceňovanie a riadenie stavebnej výroby. Tento systém pokrýva všetky činnosti spojené s prípravou a realizáciou zákazky. Program umožňuje rýchlo pripraviť kvalitnú cenovú ponuku, jednoducho kalkulovať náklady, efektívne používať čerpanie a fakturáciu vykonaných prác a zostavovať cenové odhady pomocou rozpočtových ukazovateľov.